Hund simning

Rehabiltering för djur

Vad är rehabilitering för djur ?
Rehabilitering betyder ”att återgå till tidigare funktion”.
Det innebär att djuret rehabtränas för att återanpassas till ett normalt liv

När våra älskade djur drabbas vill man göra allt man kan för att hjälpa dem.

Vi på Roslagens rehabilitering hittar bästa lösningen för att ditt djur på bästa sätt ska återhämta sig och få ett värdefullt liv utan smärta.

 

Allt mer komplicerade kirurgiska ingrepp utförs idag på våra husdjur.. Det innebär att behovet av rehabilitering och eftervård har ökat. Eftervården är idag något många djursjukhus lägger stor vikt på. Utan en bra rehabilitering kan vissa ingrepp tappa sin funktion.

Rehabilitering kan innebära allt från  olika träningsmetoder till praktiska undersökningar och övningar med djuret.

 

Rehabträning har även en viktig funktion för djur med skador som inte går att åtgärda kirurgiskt, men där adekvat rehabiliterings-träning kan ge funktionen åter.

Vi skapar en individuell rehabiliteringsplan för ditt djur.

Vid rehab-besöket görs en grundlig genomgång av djurets framsteg och en plan för vidare träning erbjuds.

För träningsupplägg kan ett enstaka besök vara av värde, men ofta sträcker sig behandlingstiden över flera månader med kontinuerliga uppföljningar tills hunden eller katten uppnått maximal funktion efter sina förutsättningar.

 

Vi på Roslagens hundrehab samarbetar med djursjukhus, vetrinärer samt annan expertise.

 

274456342_1111926466224058_7694874589093298410_n.jpg
  • Facebook - Vit Circle

Följ Teamet
Roslagens Hundrehabilitering