spelar Catch

Friskvård för hund

Friskvård för hund.. vad innebär det?

Jo vårda hunden så den håller sig frisk helt enkelt.

Läs mer om varför och när de kan vara dags för friskvård.

Hunden och våra sällskapsdjur har blivit en allt viktigare medlemmar i familjer.

Då vi människor generellt sätt rör oss mindre, drabbas även våra fyrbenta vänner av för lite aktivitet i vardagen

.

Om tex hunden inte så ofta får springa fritt och ta ut sina rörelser, finns det en risk att den blir tex överviktig eller stel och kort i sina muskler. En del problem kommeri djurets unga åler redan men många kommer på ålderns höst.

Man kan även få problem med beteenden som kan bidra till svåra och utmanande situationer i vardagen.

Vi tror på förebyggande djurhälsovård.

Läs mer om våra Aktuella Kurser där du kan inspireras av en aktivare vardag med din hund. 

Så vad är friskvård för hund?

Friskvården går ut på att öka välbefinnandet, hålla hunden frisk och normalviktig samt förebygga skador och överbelastning.

Friskvården kan också höja hundens prestationsförmåga i olika sammanhang.

Vid friskvårdsträning behövs grundkunskaper och sunt förnuft.

 

Friskvården får inte blir för komplicerad och tidskrävande - då kan det vara lätt att ge upp.

Det är bra att låta hunden få vara hund och se till dess naturliga instinkter, språk och levnadssätt.

I dagens samhälle rör sig hundar och sällskapsdjur i allmänhet för lite.

Vi lever nära trafiken och andra människor, måste hundar röra sig mycket i koppel. Rastas hunden mycket i koppel får den sällan ta ut sina rörelser, vilket kan bidra till att den blir stel och kort i sina muskler längre fram i åldern.

För att hålla leder friska behöver hela ledytan utnyttjas och alla kringliggande muskler användas.

Vi vill hjälpa dig att hitta nya sätt att på ett roligt och inspirerande sätt väva in mer aktivitet i er vardagen med de utmaningar som finns.

 

Hundsimmet
Aktuella kurser
Sökhuset