Vad är Fysioterapi? 

Ordet Fysioterapi är kunskap om kroppens rörelse, många har nog hört ordet rörelseapparat.. Ett annat yttryck för kroppens rörelsefunktioner. En fysioterapeut inom humansidan är samma sak som det man förut kallade leg sjukgymnast. Namnet ersattes till fysioterapeut för att bli mer enhetligt internationellt. Inom hundsidan är debatten stor om namnets vara eller ickevara, många blandar ju ihop alla dessa cert/dipl hundfysioterpaeuter med dom leg sjukgymnast som ofta finns på klinik. Jag har gått en motsvarande utbildning där skolan valt att ta lite avstånd från namndebatten och kallar sin yrkesutbildning för Canineopat (canin= latin för hund och pat = pa'thos grekiska för lidande/sjukdom). Fysioterapi för mig är kunskap om kroppens alla rörelsefunktioner och hur jag kan hjälpa en kropp att efter medfödd förmåga och egenskap uppnå bästa rörelsefunktion. Men också hur jag kan lindra och hjälpa till med läkning vid smärta orsakad av skada eller sjukdom. 

Även den friska hunden kan ha behov av fysioterpai, men då kanske mest i form av friskvård. Friskvård är för mig att stärka och förebygga skador och slitage. Ge kroppen bästa förutsättning att om skada oturligt nog trots allt uppstår minska konvalescenstid och muskelbortfall. 

roslagenshundrehaboriginal.png